Առաջին արտահայտություն գերմաներեն -վիդեո Քերականություն գերմաներենի համար գերմանական բայերի եւ ինչպես կարելի է օգտագործել դրանք ելույթում ամենատարածված գերմանական բայերի օրինակներով Հայտնի ածականներ եւ – օգտագործում է խոսքի Առավել գերմանացի բառերը գերմանա-գերմաներեն

About